DENMARK – DUDS
September 21, 2020
CROATIA – CSUMB
September 21, 2020

CZECH REPUBLIC – CSUM

Czech Society for Ultrasound in Medicine

Joined EFSUMB in 1993

PRESIDENT/DELEGATE
MUDr. Milan Kocián
předseda společnosti
Visual Medicine s.r.o
Jiráskova 122/11
779 00 Olomouc

 

VICE PRESIDENT
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
místopředseda
NZZ ortopedická ambulance Velkopavlovická 9
628 00 Brno

 

SECRETARY / SECRETARIAT
Ing. Ladislav Doležal, CSc.

vědecký tajemník
Lékařská fakulta UP Olomouc Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc
Tel: 585632114

 

MEMBERS
Prim. MUDr. Eva Kotulánová

členka výboru
Odd.UZ diagnostiky KZM
FN u sv.Anny v Brně
Pekařská 53 ,65691-Brno tel.543183080

MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.
členka výboru
Fakulta sportovních studií MU Brno,
Kamenice 5, 625 00 Brno

HONORARY MEMBER
Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc.
čestný člen výboru společnosti Emeritní profesor
Lékařská fakulta MU v Brně Kamenice 5, 625 00 Brno

Comments are closed.